پیشران و سکوی پرتاب شاتل
مخزن سوخت و بوستر شاتل فضایی
محصول فوق الگوی ماکت مخزن سوخت و پیشران شاتل فضایی به همراه سکوی پرتاب می باشد.
این ماکت با محصول دیگر یعنی مدارگرد شاتل فضایی مکمل بوده و قابلیت نصب بر روی هم را دارند.
* ماکت فوق بدون مدارگرد می باشد.

مخزن خارجی شاتل فضایی: محفظه‌ای است برای نگهداری مجزای هیدروژن مایع و اکسیژن مایع از همدیگر تا که در موتورهای راکتی پیشران مایع نصب شده در پشت مدارپیما، تزریق بشوند. این مخزن عظیم در اولین شاتل‌ها سفیدرنگ بود. اما بعد از این که مشخص شد این رنگ هیچ اثر مثبت مکانیکی بر روی مخزن ندارد، از رنگ زدن آن خودداری شد تا بدین ترتیب، ۲۷۲ کیلوگرم از وزن آن کاسته شود. بازتاب رنگ نارنجی ازین مخزن؛ مربوط به رنگ پرایمر آن است.
بوستر : دو موشک تقویت‌کننده (بوستر) پیشران جامد شاتل فضایی به رنگ سفید بوده و در طرفین مخزن خارجی نصب می‌شوند. این دو بوستر نقش اصلی را در مرحله اول پرتاب شاتل فضایی بر عهده دارند.


مشخصات :
درجه سختی : ★ ★ ★ ☆ ☆
جنس : مقوای 160 گرمی
زمان تقریبی ساخت : 3 ساعت
آمریکا جوان نوجوان مدرسه کادو سرگرمی هواپیما علمی دکوراسیون هوا و فضا
مدارگرد شاتل فضایی
17000 تومان
مدرسه کودک نوجوان سرگرمی تازه کارها دکوراسیون اسباب بازی شهر کاغذی عروسک حیوانات جوان معماری
نوجوان آمریکا هوا و فضا اروپا والت دیزنی نشانک عروسک آسیا جوان تازه کارها بزرگسال باب اسفنجی